วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

เรียนต่อต่างประเทศ คู่มือเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

คู่มือเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ จาก wegoabroad

เรียนต่อมัธยมประเทศทัวร์นิวซีแลนด์

การเรียนต่อในระดับมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ของนักเรียนไทย เป็นที่นิยมมาก และมีแนวโน้มที่จะมีนักเรียนไทย เดินทางมาเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์มากขึ้นทุกปี ทั้งนี้เนื่องจาก คุณภาพการศึกษาที่ดีระดับโลก ความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงมาก เมื่อเทียบกับการเรียนต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอื่นๆ ความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนักเรียนจากประเทศไทยแล้ว ประเทศนิวซีแลนด์ยังเป็นที่นิยมของนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี และประเทศในแถบยุโรปอีกด้วย