วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

การขอประวัติอาชญากรรม เพื่อการขอวีซ่านักเรียน

ในหลายๆ กรณี เอกสารในการขอวีซ่าจะต้องมี จดหมายรับรองประวัติอาชญากรรม จากกรมตำรวจด้วย เช่น การขอวีซ่าถาวร เข้าประเทศออสเตรเลีย หรือ การขอวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนต่อนิวซีแลนด์ นานกว่า 2 ปี ประเทศนิวซีแลนด์ การขอประวัติอาชญากรรม ทำได้ที่ กรมตำรวจทัวร์ญี่ปุ่น ปทุมวัน ในวัน และเวลา ราชการ โดยปกติ จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เอกสารที่ต้องใช้ คือ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน รูปถ่าย และพาสปอร์ต ฉบับถ่ายเอกสาร อย่างไรก็ตาม หากว่ามีเหตุผล อันจำเป็นจริงๆ อาจขอความกรุณา จากคุณตำรวจ ให้ทำให้เร็วขึ้นได้ค่ะ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม เรื่องการขอวีซ่านักเรียน สอบถาม เพิ่มเติมติดต่อ Abroad Education Services ( http://www.wegoabroad.com/ ) 02 792 9276

เปลี่ยนแปลงการขอวีซ่านักเรียน ไปเรียน Diploma หรือ Advanced Diploma ที่ออสเตรเลีย

การขอวีซ่านักเรียนไปออสเตรเลีย จะมีความซับซ้อนนิดนึง ตรงที่จะต้องรู้ว่า จะต้องสมัครขอวีซ่านักเรียนใน Subclass อะไร ซึ่งการแบ่ง Subclass จะขึ้นอยู่กับ ประเทศของนักเรียน และระดับของการเรียนที่สมัครไปเรียนค่ะ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนจากประเทศไทย เดินทางไปเรียนคอร์สปริญญาตรี ที่ออสเตรเลีย จะต้องสมัครในวีซ่านักเรียน เรียนต่อออสเตรเลีย Subclass 573 หรือ Higher Education ซึ่งนักเรียนจากประเทศไทย จัดอยู่ใน Level 1 Level นี้ ต้องเดินทางไปทัวร์โตเกียวมีตั้งแต่ Level 1-5 ซึ่งเลเวล 1 จัดเป็นประเทศ ที่น่าเชื่อถือ และมีประวัตินักเรียนไปเรียน แล้วปฎิบัติตามระเบียบ ข้อตกลงของวีซ่า มากที่สุด ซึ่งประเทศไทย จัดอยู่ใน Level 1 อยู่หลายระดับ การขอวีซ่า ที่จัดอยู่ใน Level 1 โดยปกติ นักเรียนไม่ต้องโชว์ Bank Statement แต่ในทางปฎิบัติแล้ว นักเรียนยังต้องแนบ Bank Statement เข้าไปอยู่ค่ะ เพียงหลักการพิจารณา ก็จะง่ายกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นมา นักเรียนที่สมัครเรียนระดับ Diploma หรือ Advanced Diploma ที่ออสเตรเลีย จะถือว่า เป็น Level 1 ซึ่งการพิจารณาวีซ่า จะต้องการเอกสารน้อยลง และขอวีซ่าได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ นับเป็นข่าวดี สำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการเดินทางไปเรียน คอร์ส Diploma และ Advanced Diploma ที่ออสเตรเลีย สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Abroad Education Services (http://www.wegoabroad.com/) โทร 02 792 92 76