วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

การขอประวัติอาชญากรรม เพื่อการขอวีซ่านักเรียน

ในหลายๆ กรณี เอกสารในการขอวีซ่าจะต้องมี จดหมายรับรองประวัติอาชญากรรม จากกรมตำรวจด้วย เช่น การขอวีซ่าถาวร เข้าประเทศออสเตรเลีย หรือ การขอวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนต่อนิวซีแลนด์ นานกว่า 2 ปี ประเทศนิวซีแลนด์ การขอประวัติอาชญากรรม ทำได้ที่ กรมตำรวจทัวร์ญี่ปุ่น ปทุมวัน ในวัน และเวลา ราชการ โดยปกติ จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เอกสารที่ต้องใช้ คือ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน รูปถ่าย และพาสปอร์ต ฉบับถ่ายเอกสาร อย่างไรก็ตาม หากว่ามีเหตุผล อันจำเป็นจริงๆ อาจขอความกรุณา จากคุณตำรวจ ให้ทำให้เร็วขึ้นได้ค่ะ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม เรื่องการขอวีซ่านักเรียน สอบถาม เพิ่มเติมติดต่อ Abroad Education Services ( http://www.wegoabroad.com/ ) 02 792 9276

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น