วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

เป็นห่วงลูก ไม่เคยเดินทางไปเรียนต่างประเทศคนเดียว

ความเป็นห่วงลำดับต้นๆ ของคุณพ่อ คุณแม่ เมื่อคิดจะส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศ คือ ลูกจะเดินทางอย่างไร หรือ คุณพ่อคุณแม่ ต้องเดินทางไปส่ง ซึ่งบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ ก็เดินทางไปส่งได้ แต่บางครอบครัวก็ไม่สามารถเดินทางไปส่งได้ ทางแก้ปัญหานี้ ทำได้โดยให้สายการบินเป็นคนดูแล น้องๆ ที่เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ดังนี้ค่ะ สำหรับนักเรียนที่อายุ ต่ำกว่า 18 ปี ตอนซื้อตั๋วให้กับลูก ให้แจ้งสายการบิน หรือ ตัวแทนจำหน่าย โดยขอ UM หรือ Unaccompany Minor ซึ่งทางการการบิน จะให้บริการดูแลนักเรียนตั้งแต่เริ่มเดินทาง ไปจนถึงมือผู้รับ (ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในต่างประเทศที่มารับ นั่นเอง) เรียกได้ว่า UM นี้ นักเรียนที่เดินทาง ทัวร์เกาหลีจะมีเจ้าหน้าที่มารับจากมือผู้ปกครอง ดูแลการ check in การขึ้นเครื่อง ระหว่างอยู่บนเครื่อง และนำนักเรียนผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ จนกว่าจะถึงมือของผู้รับ บางสายการบินคิดค่าบริการนี้ เป็นพิเศษ แต่บางสายการบินก็ไม่คิด ต้องสอบถามเป็นรายๆ ไป การซื้อตั๋วแบบ UM นี้ คงจะทำให้คุณพ่อ คุณแม่ หมดกังวลกับการเดินทางของลูกได้ แต่หากนักเรียนอายุมากกว่า 18 ปี ไม่สามารถซื้อตั๋วแบบ UM ได้ แต่ก็สามารถซื้อตั๋วแบบ Meet and Assist ได้ โดยต้องแจ้งให้กับทางสายการบินทราบก่อนได้ (ต้องเช็คเรื่องอายุด้วย บางสายการบินที่เห็นว่าเป็นเด็กโต ก็ไม่มีบริการนี้) ตั๋วเครื่องบิน แบบ Meet and Assist ทางสายการบิน จะช่วยเหลือนักเรียนที่เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ในการ Check in การขึ้นเครื่อง การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง แต่จะไม่รอจนกว่าจะพบเจ้าหน้าที่ที่มารับ ที่สำคัญคือต้องแจ้งสายการบินก่อนที่จะซื้อตั๋วนะ ทีนี้ก็ไม่ต้องห่วงน้องๆ นักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนต่างประเทศ คนเดียวอีกแล้ว สอบถามเพิ่มเติมเรื่อง เรียนต่อต่างประเทศ ที่ Abroad Education Services (www.wegoabroad.com) โทร 02 792 9276

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น