วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

หาทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย

ทุกๆ ปี รัฐบาลออสเตรเลีย ให้ทุนนักเรียนไทย สำหรับ การเรียนต่อออสเตรเลียในระดับต่างๆ งานวิจัย หรือ การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ในสาขาต่างๆ ทุนนี้ชื่อว่า Endeavour Awards โดยจะสมัครได้ในช่วง วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน ของทุกปี ทุนนี้ ไม่จำกัดสาขา ไม่ต้องใช้ทุนคืน และเที่ยวจางเจียเจี้ยนอกจากค่าเรียนแล้ว ยังให้ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และมี case manager คอยดูแล ความเป็นอยู่ เป็นทุนการเรียนต่อออสเตรเลีย ระดับอาชีวะศึกษา ปริญญาโท ทุนวิจัย ( ไม่มีทุนปริญญาโท) วิธีการสมัคร คือ การส่งชื่อ ที่อยู่ แล้วจดหมายอธิบายว่า หากได้ทุนแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และสังคม อย่างไรบ้าง และจะพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทยบ้าง จดหมายรับรอง 3 ฉบับ ผู้สมัครจะได้รับผลการสมัคร ในเดือนตุลาคม และเข้าเรียนต่อออสเตรเลียได้ในปีต่อไป สมัครได้ ที่ http://www.australiaawards.gov.au/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Abroad Education Services (www.wegoabroad.com) โทร 02 792 9276

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น