วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ฝึกงานออสเตรเลีย ไปกับเรา Wegoabroad

ทำงานออสเตรเลีย ฝึกงานที่ออสเตรเลีย เรียนและทำงาน internship


Hospitality Internship in Australia ทำงานออสเตรเลีย

โครงการ Hospitality Internship in Australia เป็นโครงการพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาการโรงแรม หรือผู้ที่เรียนจบมาแล้วไม่เกิน 1.5 ปี ได้มีประสบการณ์ฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาฝึกงานจะได้ทำงานจริงในโรงแรมหรือรีสอร์ทชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักศึกษาจะได้ฝึกภาษาอังกฤษในสิ่งแวดล้อมของการทำงานกับชาวออสเตรเลีย และทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มความสามารถและเพิ่มโอกาสที่ดีในอาชีพการโรงแรม ทั้งยังมีรายได้จากการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย
วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ได้ประสบการณ์ทำงานจริง ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล
 2. เพื่อให้ได้ฝึกงานตรงกับสาขาที่เรียนใน คือสาขาการโรงแรม
 3. ให้ผู้ฝึกงานได้มี network กับบุคลากรในสาขาอาชีพการโรงแรม
 4. มีความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงานด้าน Hospitality ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล
 5. พัฒนาภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้งด้านการพูดและการเขียน
 6. เพิ่มประสบการณ์ทำงาน ใน Portfolio และเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการสมัครงานได้ทั่วโลก
 7. ได้ประสบการณ์ชีวิต ที่สร้างความประทับใจตลอดไป
 8. ได้เพื่อนหลากหลายจาก 70 ประเทศทั่วโลก
 9. เพิ่มขีดความรับผิดชอบ การดูแลตัวเอง และเพิ่มขีดความมั่นใจในตัวเอง
 10. มีรายได้ระหว่างการฝึกงาน

จุดเด่นของโครงการ

 • มีสปอนเซอร์จากโครงการ Australian Internships (www.internships.com.au) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง ในออสเตรเลีย
 • ฝึกงานในตำแหน่ง Food and Beverage / Front Office / Culinary (ตำแหน่ง Front Office และ Culinary ต้องมีประสบการณ์ตรง และ Front Office มีระดับภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 7)
 • Host Organization รวมถึง Accor Hotel Group, Hilton Hotel, Hyatt Hotel, Intercontinental Hotel Group, Marriott Hotels and Resorts, Rydges Hotels and Resorts , Shangri-La Hotels and Resorts, Holiday Inn และอีกมากมาย
 • ได้ค่าจ้างขั้นต่ำ 16-19 เหรียญออสเตรเลีย ( หรือประมาณ 480- 570 บาท )ต่อชั่วโมง ทำงานขั้นต่ำ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ • ระยะเวลาโครงการ 6 , 9 หรือ 12 เดือน
 • ได้จดหมายรับรองการผ่านงาน หลังจากจบโครงการ
 • เปิดโลกการเดินทางท่องเที่ยวออสเตรเลีย ดินแดนที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลก
 • มีนักศึกษามากมายจากทั่วโลก มาฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้มีเพื่อนจากหลายประเทศทั่วโลก


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • อายุระหว่าง 18-30 ปี
 • รับทั้งชายและหญิง โดยต้องกำลังเรียน หรือ เรียนจบในสาขาการโรงแรม ในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีมาไม่เกิน 1.5 ปี
 • มีระดับภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 หรือ ระดับ Advanced English
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมชั้นนำ 6 เดือนขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ถูกต้องในการเรียนและฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ – Internship Fee

 • ฝึกงานระยะเวลา 24 สัปดาห์ 5,130 เหรียญออสเตรเลีย
 • ฝึกงานระยะเวลา 38 สัปดาห์ 5,770 เหรียญออสเตรเลีย
 • ฝึกงานระยะเวลา 52 สัปดาห์ 6,450 เหรียญออสเตรเลีย


ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 • ค่าสมัครเข้าโครงการ 500 เหรียญ ( Non Refund )
 • ค่าจัดหา Host Organisation ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกงาน
 • การเป็นสปอนเซอร์ให้นักศึกษามาฝึกงานที่ออสเตรเลีย
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า


ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการ 5,000 บาท (จ่ายพร้อมค่าสมัครเข้าโครงการ)
 • ค่าตรวจร่างกาย เริ่มต้นที่ประมาณ 1, 200 บาท ค่าตรวจของแต่ละโรงพยาบาลจะแตกต่างกัน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประมาณ 35,000 – 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายการบินและเส้นทาง
 • ค่าอบรมคอร์ส RSA (Responsible Service of Alcohol) 110-150 เหรียญออสเตรเลียสำหรับผู้ที่ฝึกงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน
 • ค่าที่พักและบริการจัดหาที่พัก
 • ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ


รายละเอียดโครงการ

โครงการฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการพิเศษ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่จำเป็นต้องฝึกงานในสาขาการจัดการโรงแรม ได้มีโอกาสฝึกงานแบบมีรายได้ ในโรงแรมหรือรีสอร์ทชั้นนำประเทศออสเตรเลีย


รายได้

รายได้เริ่มต้นที่ 16 เหรียญออสเตรเลีย ต่อชั่วโมง และรับประกันชั่วโมงการทำงานขั้นต่ำ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รายได้ต่อเดือน ประมาณ 4x30x16 = 1,920 เหรียญ เป็นเงินไทย เดือนละ 1,920 x 30 = 57,600 บาท (หมายเหตุ คิดจาก อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญออสเตรเลีย เท่ากับประมาณ 30 บาทไทย)


ตำแหน่งงานและสถานที่ฝึกงาน

หลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมด ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมทำงานกับ Host Organization ที่ตั้งอยู่ทั่วทั้งออสเตรเลีย การคัดเลือกดูจากความต้องการของ Host Organisation และความสามารถและทักษะของผู้สมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยอมรับผลการพิจารณาในการจัดหา Host Organisation ที่ตั้งโรงแรม ผู้เข้าร่วมโครงการ Hospitality Internship in Australia ฝึกงานการโรงแรมออสเตรเลีย ต้องไม่เจาะจงสถานที่ฝึกงาน เนื่องจากตำแหน่งงานอาจจะอยู่ในเมือง หรือ รัฐใหนของออสเตรเลียก็ได้ และอาจอยู่ในเมืองใหญ่ หรือในพื้นที่ชนบทของออสเตรเลีย
ระเบียบกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่ใช้กับนักศึกษาฝึกงานจะเป็นกฎระเบียบพนักงานทั่วไป มีการพิจารณา Performance เป็นช่วงๆ และมีช่วงทดลองงาน 3 เดือน ถ้าไม่ผ่านการทดลองงานต้องกลับเมืองไทยทันที โดยไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ทำงานเต็มความสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีก็จะไม่มีปัญหาในการทำงาน อย่างแน่นอน


วันเริ่มงาน

ผู้สมัครสามารถกำหนดช่วงเวลาที่เริ่มงานได้ โดยต้องส่งใบสมัคร 6 เดือน ล่วงหน้า ทั้งนี้ทางโครงการไม่สามารถรับรองระยะเวลาที่ผู้สมัครจะได้ Host Organisation ตามกำหนดได้ โดยอาจใช้เวลามากกว่า 6 เดือน ในการจัดหา Host Organisation ที่เหมาะสม ผู้สมัครต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาเริ่มงานและพร้อมที่จะเริ่มงานได้ตลอดเวลา


ขั้นตอนการสมัคร

 1. ส่ง Resume, Letter of Objective ทรานสคริปและหน้าพาสปอร์ต เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ โดย Australian Internship
 2. ส่งใบสมัคร พร้อมเงินมัดจำโครงการ 20,000 บาท (Non Refundable)
 3. ผ่านการสัมภาษณ์จาก Australian Internship เพื่อทดสอบระดับภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการฝึกงาน
 4. Confirmation and Payment
 5. ผ่านการสัมภาษณ์ จาก Host Organization
 6. ทำสัญญา Formal Training Agreement
 7. จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด [ค่าโครงการ – เงินมัดจำ = เงินส่วนที่เหลือที่ต้องจ่าย]
 8. เริ่มการฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย


เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเภท 402 Training and Research Visa

 1. หน้าพาสปอร์ต (รูปสี)
 2. รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต
 3. จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัย
 4. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องโชว์เงินประมาณ 4,200 เหรียญออสเตรเลีย หรือ ประมาณ 126,000 บาท
 5. ประกันสุขภาพ

ในกรณีที่นักเรียนมีระดับภาษาอังกฤษไม่ถึงตามที่ทาง Internship Australia กำหนด สามารถไปเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันเหล่านี้ได้ก่อนเริ่มงาน ในราคาพิเศษ
Langports English Language College
Browns English Language School
English Language Company

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น