วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เรียนต่ออังกฤษ University of Wolverhampton – บริหารธุรกิจเรียนต่ออังกฤษ University of Wolverhampton เรียนต่อประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Wolverhampton ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Wolverhampton  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลอังกฤษที่มีชื่อเสียง เปิดสอนกว่า 340 สาขา ทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง  Wolverhampton  ซึ่งอยู่ห่าง จาก London เพียง 3 ช.ม. ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีศูนย์ การค้า ร้านค้า อาคาร และสนามกีฬาที่ทันสมัย รวมทั้งอาคารที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ภายใน บริเวณตัวเมือง การเดินทางสะดวกโดยรถขนส่งสาธารณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขตด้วยกัน คือ


 • City Campus คือ วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมือง เป็นที่ตั้งของคณะเกือบทุกสาขาวิชา
 • Telford Campus สำหรับนักศึกษาหลักสูตร Technology, Business
 • Compton Park Campus  เพียง 15 นาที จากตัววิทยาเขตหลัก เป็นที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจ
 • Walsall Campus ห่างจากวิทยาเขตหลักประมาณ 20 นาที เป็นที่ตั้งของคณะท่องเที่ยวการโรงแรม

เรียนต่อ MBA ที่ อังกฤษมหาวิทยาลัย Wolverhampton

*** MBA แบบทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ***มี Pre Sessional English ***เริ่มที่ IELTS 4.5
ที่ตั้ง Wolverhampton University
Wolverhampton University ตั้งอยู่ในกลางประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้การเดินทางไปเมืองต่างๆ ของอังกฤษทำได้โดยง่าย การเดินทางไปเมือง Liverpool ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และไปเมือง Liverpool , Oxford , Manchester ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง

เหตุผลดี ๆ เรียนต่อที่เมือง Wolverhampton

 • เมืองท่องเที่ยว ที่เต็มไปด้วยกิจกรรม อาหารจากทั่วโลก ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งประวัติศ่าสตร์ ของเมือง Wolverhampton ที่ย้อนหลังไปได้ถึง ศตวรรษ ที่ 13
 • เมือง Wolverhampton เป็นที่ตั้งของทีมฟุตบอล Wolverhampton Wanderers ซึ่งมีสนามอยู่ถัดจากมหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัย Wolverhampton อยู่ใกล้กับ สวนสาธารณะ มีผับ ในท์คลับ สำหรับการพักผ่อนของ นักศึกษา

การเดินทาง เรียนต่ออังกฤษ

Wolverhampton ตั้งอยู่ทางตอนกลางของอังกฤษ ห่างจากกรุงลอนดอน ประมาณ 3 ชั่วโมง และประมาณ 30 นาทีจากเมือง Birmingham เป็นเขตที่มีความเจริญ และมีระบบขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วถึง นักเรียนสามารถเดินทางไปยังกรุงลอนดอนได้โดยใช้บริการ National Express Coachการเดินทางภายในเมือง Wolverhampton มีทั้งรถเมล,รถไฟ บริการภายในเมือง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีบริการรถ Shutter Bus ไปยังวิทยาเขตอื่นๆ อีกด้วย

หอพัก Wolverhampton University

มหาวิทยาลัยมีหอพักบริการให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งที่ City, Telford และ Wallsall Campus หอพักมีแบบห้องเดียว ทั้งแบบมีห้องน้ำในตัวและห้องน้ำแชร์ ทุกห้องมี Internet  และมีรถบริการระหว่าง campus

สาขาวิชาที่เปิดสอน  : มหาวิทยาลัย Wolverhampton

1)  ระดับ ป โท ( ต้องจบ ป ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์ทำงาน)

MA    Hospitality Management
MA    Human Resource Management
MA    Design & Applied Arts
MA    Digital  & Visual Communications
MA    Leadership
MSc   Banking  & International Finance
MSc   Advanced Technology Management
MSc   Computer Science
MSc   Security  & Forensics
MSc   Environmental Management
MSc   Healthcare Leadership
MSc   Innovation  & Entrepreneurship
MSc   Human Resource Development & Organisational Change
MSc   Nursing **
**    ต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพ และมีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป

2)   ระดับ ป โท ( จบ ป ตรี ในสาขาใดก็ได้)

MBA (ต้องมีประสบการณ์ทำงาน 2  ปี ในระดับผู้จัดการ
MA   Management
MSc  Marketing
MSc  International  Business  Management
MSc  IT  Management
MSc  Strategic IT Management

จุดเด่น เรียนต่ออังกฤษ University of Wolverhampton

 • University of Wolverhampton เปิดสอนมากว่า 180 ปี
 • Top 5 KPTs ( Deliveries Knowledge Transfer Partnerships) ของประเทศอังกฤษ
 • University of Wolverhampton มีชื่อเสียงด้านบริหารธุรกิจ, วิศวกรรม และคอมพิวเตอร์
 • อันดับ 1 ด้าน Sport and exercise science ของอังกฤษ
 • ได้รับการจัดอันดับในมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมด้านการสอนของอังกฤษ
 • เมือง Wolverhampton ยังเป็นเมืองทันสมัย เต็มไปด้วยร้านอาหาร เทศกาล และเป็นเมืองที่มีสีสันอยู่ตลอดเวลา

ค่าใช้จ่าย University of Wolverhampton และ คุณสมบัตินักศึกษา

 • FOUNDATION YEAR ( 1 ปี )  :  8,250 ปอนด์ หรือ ประมาณ 412,500 บาท
**   เรียนจบ มัธยมปีที่ 6 ( หากมีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป ไม่ต้องเรียน Foundation Year )
**   มีผลสอบ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป หรือ เรียน Pre sessional English
**  เปิดเรียน  6 ตุลาคม  2014
 • ปริญญาตรี ( 3 ปี ) :    9,630 ปอนด์ต่อปี ( 481,500 บาท ) จากค่าเรียนปกติ   10,700 ปอนด์
**  เรียนจบ Foundation Year , A Level , IB
** มีผลสอบ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป หรือ เรียน Pre sessional English
**  เปิดเรียน    6 OCTOBER 2014
 • ปริญญาโท  Business / MBA : 10,651.50  ปอนด์ ต่อปี ( 532,575  บาท ) จากค่าเรียนปกติ   11,835 ปอนด์
 • ปริญญาโท สาขาอื่นๆ  : 10,417.50 ปอนด์ ต่อปี ( 520,875   บาท ) จากค่าเรียนปกติ   11,575ปอนด์
** เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
** มีผลสอบ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป หรือ เรียน Presessional English
**  เปิดเรียน   6 OCTOBER 2014
 • PRE  SESSIONAL  ENGLISH  สำหรับปี  2014  :–
IELTS   4.5   —   18 Weeks   GBP  3,500          Date :   9 June – 3 October 2014
IELTS   5.0   —   12  Weeks   GBP 2,999          Date :     28 July – 3 October 2014
IELTS   5.5   —     8  Weeks   GBP     975          Date :    25 August  –  3 October 2014
IELTS   6.0 – 7.0     —    12  Weeks   GBP  2,999          Date :    30 June – 21 September 2014

การจ่ายค่าเรียน

จ่ายค่าเรียน ครั้งแรก ก่อนขอวีซ่า 5,000 ปอนด์ และส่วนที่เหลือก่อนเริ่มเรียนวันแรก
จ่ายค่าเรียนเต็มสำหรับ Pre Sessional English
***หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนคิดจาก 1 ปอนด์  เท่ากับ 50 บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ / ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าเรียนเท่านั้น ไม่รวมค่าสมัครเรียน ค่าขอวีซ่า ค่าเครื่องบิน ค่ารับสนามบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ( มีหอพักของมหาวิทยาลัย )
( Living Expense เมือง Wolverhampton   สำหรับ 1 ปี เป็นจำนวน 7,380  ปอนด์ หรือ ประมาณ 369,000 บาท )

เอกสารประกอบการสมัคร Wolverhampton University

1. ใบสมัคร (กรอกด้วยลายมือทุกข้อ)
2. สำเนา Passport
3. Transcript
4. ใบรับรองจบ หรือ ปริญญาบัตร
5. จดหมายรับรองจาก Reference
6. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7.  CV
8. ผลสอบไอเอล

เหตุผลที่ควร เรียนต่ออังกฤษ

 • 5 มหาวิทยาลัยในอังกฤษ อยู่ในอันดับ Top 10 ของโลก
 • เรียนต่อที่อังกฤษ นอกจากจะได้ความรู้ ทักษะในการทำงาน คอนเนคชั่นแล้ว การเรียนต่อประเทศอังกฤษยังเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ด้วยมาตรฐานการศึกษาสูงที่สุดด้วย
 • ผลการวิจัยแสดงผลว่า ระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ ช่วยให้นักเรียนได้งานในตำแหน่งที่สูงขึ้นและได้เงินเดือนมากขึ้นด้วย
 • จากผลการสำรวจ บริษัทชั้นนำทั่วโลกจำนวน 27,000 บริษัท พบว่า บริษัทพิจารณาผู้สมัครที่ได้เรียนจบจากประเทศอังกฤษก่อน
 • จากการสำรวจติดตามนักศึกษาที่เรียนจบจากประเทศอังกฤษ พบว่า ศิษย์เก่าประเทศอังกฤษได้รับเงินเดือนสูงกว่า หากเรียนต่อในประเทศของตัวเอง โดยมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
 • การเรียนต่อประเทศอังกฤษเน้นการฝึกงานเพื่อให้ทำงานได้จริง โดยระบบการศึกษาของอังกฤษ ออกแบบโดยความร่วมมือของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสอนโดยอาจารย์ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นักเรียนจะได้ฝึกงานและได้รับประสบการณ์จากการทำงานโดยตรง
 • ธุรกิจและอุตสาหกรรมของโลก สถาบันการเงินนานาชาติมีสำนักงานใหญ่อยู่ในอังกฤษ จึงเป็นโอกาสของนักเรียนที่จะได้มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทชื่อดังของโลก ประเทศอังกฤษเป็นอันดับ 1 ประเทศที่น่าลงทุนของยุโรป
 • การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก โดยนักเรียนจะเรียนได้โดยไม่จำกัดที่อายุหรือความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนคอร์สพิเศษ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ หรือ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย หรือ วิศวกร
 • หลักสูตรของประเทศอังกฤษใช้เวลาน้อยกว่าหลักสูตรของประเทศอื่นๆ เช่น หลักสูตรปริญญาตรีของอังกฤษ ใช้เวลาเพียง 3 ปี ในการเรียน และหลักสูตรปริญญาโท ที่ใช้เวลาเพียง 1 ปี
 • ในสถาบันการศึกษาของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเรียนต่อระดับมัธยม วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย จะมีที่ปรึกษาทางด้านอาชีพ ที่จะให้คำแนะนำในด้านอาชีพ การสมัครงาน การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานอยู่เสมอ
 • ศิษย์เก่าประเทศอังกฤษทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ ของโลกและมีสมาคมศิษย์เก่าที่เพิ่มคอนเนคชั่นให้นักเรียนจากประเทศอังกฤษได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น