วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทำงานนิวซีแลนด์ - เรียนต่อต่างประเทศปรึกษา Wegoabroad

ทำงานนิวซีแลนด์  -  เรียนต่อต่างประเทศปรึกษา Wegoabroad

New Zealand Hospitality Internships Program ทำงานนิวซีแลนด์

ทำงานต่างประเทศ Internship ที่นิวซีแลนด์
ฝึกงานการโรงแรม และการบริการ รายได้กว่า 200,000 บาท
ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำ ปลอดภัย ได้ฝึกภาษาอังกฤษ
จัดหาสถานที่ฝึกงาน และดูแลโดย Internship New Zealand Co., Ltd
Internship Fee เพียง 2,000 เหรียญสหรัฐ เท่านั้น
เริ่มต้นอาชีพนักการโรงแรมแบบล้ำหน้ากว่าใคร ฝึกงานที่นิวซีแลนด์กันนะคะ

ขอแนะนำ >>> โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจเที่ยวญี่ปุ่น ราคาถูก ไปญี่ปุ่น 2560
โครงการฝึกงานด้านการโรงแรม และการบริการ ประเทศนิวซีแลนด์

• ไม่จำกัดอายุ รับนักศึกษาทั้งชายและหญิง
• ฝึกงานในโรงแรม ชื่อดังของนิวซีแลนด์ เช่น Mercure Hotel, The Heritage, Cophorne Hotel
• ขอ วีซ่าทำงานจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ไม่ยุ่งยาก
• ระยะเวลาการฝึกงาน 6 เดือน
• ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือ Diploma เท่านั้น
• รับเฉพาะนักศึกษาการท่องเที่ยว และการโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ ที่ยังเรียนไม่จบเท่านั้น
• เปิดรับสมัครทั้งปี
• กรุณาสมัครล่วงหน้า 3-6 เดือน

จุดเด่นของโครงการฝึกงานนิวซีแลนด์

• ได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างอบอุ่น ใกล้ชิด จาก Internship New Zealand ( www.internshipnz.com ซึ่งเป็นองค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง ด้าน Internship New Zealand มีนักศึกษามากมายจากทั่วโลก มาฝึกงานนิวซีแลนด์ เช่นนักศึกษาจากอังกฤษ อเมริกา บราซิล ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และมากมายทั่วโลก
• เปิดโอกาสให้มีเพื่อนมากมายจากหลายประเทศทั่วโลก
• ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำ ของนิวซีแลนด์ ได้ค่าจ้างขั้นต่ำ 13.5 เหรียญนิวซีแลนด์
• โชว์ Bank Statement เพียง 100,000 บาท ของผู้ปกครอง หรือของตนเอง
• เปิดโลกการเดินทางท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ดินแดนที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลก
• นักศึกษา จะได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ ที่หาค่าไม่ได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

• เพื่อจัดให้นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึกงานในต่างประเทศ เปิดโอกาส ในการทำงานในระดับนานาชาติหลังจากจบการศึกษา
• เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศของการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
• เพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัท ที่มีชื่อเสียงชั้นนำของนิวซีแลนด์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสมัครงานในอนาคต
• เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ เพิ่มพูนความมั่นใจในการทำงาน และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

การเข้าร่วมโครงการ

• มีทัศนะคติที่ถูกต้อง ต่อการฝึกงานประเทศนิวซีแลนด์
• ควรสมัครล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ไปฝึกงานที่นิวซีแลนด์ ประมาณ 3-6 เดือน เพื่อให้ Internship NZ มีเวลาในการจัดหาสถานที่ฝึกงานให้
• จ่ายค่ามัดจำ 30,000 บาท
• นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการฝึกงานนิวซีแลนด์ ควรสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• โรงแรมจะระบุ หน้าที่ ชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้าง และข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญในสัญญาจ้างงาน
• น้องๆ รับ Welcome Pack จาก Internship NZ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญในการฝึกงานนิวซีแลนด์
• นักศึกษา ได้รับการดูแลโดย Internship NZ ซึ่งจะให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางต่อไปยังสถานที่ฝึกงาน จองที่พักให้ แนะนำเรื่องการเสียภาษี เปิดบัญชีธนาคารล่วงหน้าให้ ความปลอดภัย และอื่นๆ

รายได้จากการฝึกงานการโรงแรมนิวซีแลนด์

• นักศึกษาจะมีรายได้อย่างต่ำ 13.5 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นค่าแรงมาตรฐานสำหรับนักศึกษาฝึกงานจากทั่วโลก
• รายได้จำนวนนี้ จะเพียงพอต่อการใช้ชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์ ในระหว่างการฝึกงานการโรงแรม นิวซีแลนด์

Internship Program Fee นี้ รวมถึง

• ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงาน และการยื่นเรื่องขอวีซ่า
• การดูแล และสนับสนุน ในระยะที่นักศึกษา ฝึกงานอยู่ที่นิวซีแลนด์
• ที่พัก 2 คืนแรกใน Hostels
• การไปรับที่สนามบิน เพื่อไปส่งที่ที่พัก
• Welcome Pack ซึ่งจะมีรายละเอียดของการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

เอกสารที่ใช้ในการสมัครโครงการฝึกงานนิวซีแลนด์

• กรอกใบสมัคร โดยส่งทาง อีเมล
• รูปถ่ายขนาด พาสปอร์ต 2 รูป
• ประวัติการศึกษา และการทำงาน
• จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัย ว่าเป็นนักศึกษาปัจจุบัน และต้องผ่านการฝึกงาน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
• ผลการเรียน (แบบไม่จบ)
• สำเนาพาสปอร์ต
• ค่าสมัคร 30,000 บาท ( ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ หลังจากการสมัครแล้ว)
• ลงชื่อใน ระเบียบและข้อกำหนดของโครงการฝึกงานนิวซีแลนด์

คุณสมบัติผู้สมัครโครงการฝึกงานนิวซีแลนด์

• กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในการพูด ได้ดีพอสมควร
• มีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้ และทัศนคติที่ดี ต่อโครงการฝึกงานนิวซีแลนด์

ขั้นตอนการสมัครโครงการฝึกงานนิวซีแลนด์

• สมัครเข้าโครงการฝึกงานนิวซีแลนด์ พร้อมค่ามัดจำ 30,000 บาท
• สัมภาษณ์ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และทัศนะคติในการทำงาน
• จัดส่ง CV ไปตามโรงแรมชั้นนำ เพื่อให้โรงแรมคัดเลือก และอาจมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้จัดการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในนิวซีแลนด์
• ชำระค่าเข้าร่วมโครงการฝึกงานนิวซีแลนด์ที่เหลือ หลังจากรับผลการสัมภาษณ์ ภายใน 1 อาทิตย์
• เตรียมเอกสารในการขอวีซ่าและการขอวีซ่า
• รับสัญญาจ้างงานจากบริษัทที่รับนักศึกษาเข้าโครงการฝึกงานนิวซีแลนด์ เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า
• ยื่นใบสมัครขอวีซ่า ได้รับผลวีซ่าภายใน 2 สัปดาห์
• เข้าร่วมการอบรมการเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปฝึกงานนิวซีแลนด์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น